«Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

school-bag-class-desks

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση που επισυνάπτεται παρακάτω από τον Ιανουάριο του 2018 καθιερώνεται η δράση » Η τσάντα στο σχολείο».  Εφαρμόζοντας  τη συγκεκριμένη εγκύκλιο ο σύλλογος διδασκόντων με συνεδρίασή του την 11η Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα και όρισε τις παρακάτω Παρασκευές του σχολικού έτους κατά τη διάρκεια των οποίων θα υλοποιηθεί η δράση:

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΞ – 219218 – 2017 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Advertisements

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διδακτικές επισκέψεις του σχολείου μας,σύμφωνα με τον τρίμηνο προγραμματισμό επισκέψεων του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο Διευθυντής του 12/θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την διοργάνωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου τον Ιανουάριο- Φεβρουάριο του 2018.

Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία επίσκεψης Προορισμός Διάρκεια επίσκεψης Τάξη/τάξεις Αριθμός μαθητών και συνοδών
26/1/2018 Τρίλοφος

Θεσσαλονίκης

08:30 π. μ.- 14:00 Ε 50
31/01/2018 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης 08:30 π. μ.- 14:00 ΣΤ 50
02/02/2018 Θεσσαλονίκη 08:30 π. μ.- 14:00 Δ 50
07/02/2018 Θεσσαλονίκη 08:30 π. μ.- 14:00 Β,Γ 50

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις
απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.
 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από την μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του
Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).
 Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες
λόγω ανωτέρας βίας , δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.
 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής.
 Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι  όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Με την προσφορά , θα κατατεθεί από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 15
Ιανουαρίου2018 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

Ο Διευθυντής
Σίμος Μαυρογιάννης

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Santa-Claus-Pics-0412

Οι μαθητές της Β΄τάξης σας καλούν στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που ετοίμασαν με πολλή χαρά και ενθουσιασμό  μαζί με τις δασκάλες τους Μποντόλα Μαρία και Χατζηαντωνίου Ελευθερία την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου στον χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας.

Β΄2  Ώρα:  9:00

Β΄1  Ώρα :  10:00

Οι μαθητές θα έρθουν στο σχολείο με τσάντες και το σχολικό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κανονικά.