Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου 2018. Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2018-2019 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2012 έως 31-12-2012.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α), του άρθρου 7, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. Προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις εγγραφών αλλοδαπών μαθητών.

  β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο θα χορηγηθεί από το σχολείο στους γονείς προς συμπλήρωση από ιατρό.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2018) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του μαθητή. 2. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. 3. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’).

Σε εμφανή σημεία των εισόδων της σχολικής μας μονάδας και στην ιστοσελίδα της  έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου από τις 13:15 έως και τις 14:00

 
  Ο Διευθυντής

Σίμος  Μαυρογιάννης

 

Advertisements

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΟΔΟΥ ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΩΝ ΟΔΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ
1 ΚΥΠΡΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ 21-26
2 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ 26-29
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
4 ΦΙΛΙΠΠΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
5 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
7 ΚΙΟΥ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Χ Χ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ
9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ X ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΑΠΌ ΑΡΧΗ ΕΩΣ 14
10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
11 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΙΩΝΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
12 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν . ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
12 ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

10ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

«Παίζοντας με τους ήρωες στο διαδίκτυο ….. ΑΣΦΑΛΩΣ!!!»

Την Πέμπτη 19 Απριλίου 2018, οι μαθητές της Στ’ τάξης παρουσίασαν στην κεντρική σκηνή του 10ου Μαθητικού Συνεδρίου  Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας την εργασία τους με τίτλο,  “Παίζοντας με τους ήρωες στο διαδίκτυο ….. ΑΣΦΑΛΩΣ!!!”. Επιβλέποντες εκπαιδευτικοί, η κ. Όλγα Κοΐδου, καθηγήτρια πληροφορικής, ο κ. Αρθούρος Πυροβολισιάνος και η κ. Ολυμπία Θεμιστοκλέους δάσκαλοι.

Η εργασία υλοποιήθηκε από τους μαθητές με αφορμή την συμμετοχή του σχολείου στο διαγωνισμού που διεξήγαγε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου με θέμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΤΙΚΟΥ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ».

Το πείραμα του Ερατοσθένη

Κάπως έτσι ο Ερατοσθένης θα ανακοίνωνε τους υπολογισμούς του για τον μέτρηση της περιμέτρου της Γης.

2nd primary school of New Moudania Greece

Οι μαθητές του Ε΄1 επικοινωνούν μέσω skype με το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης και μιλούν για τις εντυπώσεις τους από τη συμμετοχή τους στο πείραμα του Ερατοσθένη.

Ευχαριστούμε πολύ την κ. Σταματοπούλου Αικατερίνη, δ/ντρια του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης για τη συνεργασία.