«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»

αρχείο λήψης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Αρ. 1

Στα Νέα Μουδανιά σήμερα Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018, στις 13:15 συνεδρίασε στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών η Επιτροπή Επιλογής του τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ τάξης του σχολείου στην Βουλή των Ελλήνων, όπως αυτή συγκροτήθηκε σύμφωνα με την με αριθμό 49/14—3-2018 Απόφαση του Διευθυντή του σχολείου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν νόμιμα, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή του σχολείου οι:

 1. Μαυρογιάννης Σίμος, Διευθυντής του σχολείου, Πρόεδρος
 2. Θεμιστοκλέους Ολυμπία, εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μέλος
 3. Πυροβολισιάνος Αρθούρος, εκπαιδευτικός ΠΕ 70, Μέλος
 4. Γκότση Αναστασία, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, με την παρουσία 4 μελών, ο πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

Επιλογή του τουριστικού πρακτορείου που θα αναλάβει την πραγματοποίηση της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ τάξης του σχολείου στην Βουλή των Ελλήνων.

Εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο εισηγητής, Μαυρογιάννης Σίμος, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα παρακάτω έγγραφα:

 • Την προσφορά του Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία «Sgouris Travel Services»
 • Την προσφορά του Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία «Halkidiki tours»
 • Την προσφορά του Πρακτορείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία «HERODOTUS TOURS»
 • Τις 24 ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων των μαθητών που θα πάρουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη, με τις οποίες δηλώνουν την προτίμησή τους για το τουριστικό πρακτορείο που επιθυμούν να αναλάβει την υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους:

 • Τις προσφορές των τουριστικών γραφείων
 • Τις εκπεφρασμένες, εγγράφως, προτιμήσεις των γονέων των μαθητών που θα πάρουν μέρος στην εκπαιδευτική επίσκεψη

Αποφάσισαν ομόφωνα

Να εισηγηθούν στον Σύλλογο Διδασκόντων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών την ανάθεση της πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία «HERODOTUS TOURS», το οποίου η προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Δύο (02) διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και τους γονείς & μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
 • Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο PRESIDENT 4* έναντι αντιτίμου 144€ το άτομο, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτήν ο προβλεπόμενος από τον νόμο Δημοτικός φόρος ο οποίος ορίζεται στα 3€ ανά δωμάτιο ημερησίως.
 • Λεωφορείο για όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής.
 • Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης touroperator/ διοργανωτή. (Ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες)
 • Επίσημο διπλωματούχο ξεναγό για την ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης και στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης.
 • Έμπειρο αρχηγό του γραφείου σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και σε όλους τους χώρους επίσκεψης.

Μετά από αυτά, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη η Επιτροπή Επιλογής επικύρωσε το παρόν πρακτικό και έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ    ΜΕΛΗ                                                                                                                    ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

ΣΙΜΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                                  ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Advertisements