ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από τον Διευθυντή του Σχολείου μας, κ. Σίμο Μαυρογιάννη.

Αγαπητοί γονείς

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του Διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών, την 1η Αυγούστου του 2017, απευθυνόμαστε σε εσάς για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις μας. Ευθύς εξαρχής οφείλουμε να σας τονίσουμε, ότι αντιλαμβανόμαστε το νέο ρόλο μας όχι ως θέση εξουσίας αλλά ως αποστολή διακονίας των αναγκών των μαθητών μας αλλά και των αναγκών της ευρύτερης σχολικής κοινότητας την οποία εμπιστεύτηκε η ελληνική πολιτεία στα χέρια μας. Συνεπώς, ως ασφαλέστερη οδό για την επίτευξη των προηγουμένων προκρίνουμε αυτή της συλλογικής λειτουργίας και του δημοκρατικού συντονισμού της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών, της οποίας φυσικά είστε αναπόσπαστα μέλη και συνεργάτες μας. Προτιθέμεθα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μας οι δράσεις που θα υλοποιήσουμε να κινηθούν στους παρακάτω θεματικούς άξονες:

  • Ασφάλεια μαθητών, εργαζομένων και εγκαταστάσεων της σχολικής μονάδας

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» το καθημερινό ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο χώρο του σχολείου την ώρα που προβλέπεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Στο Δημοτικό Σχολείο οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Με τη λήξη των μαθημάτων οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στην έξοδο του σχολείου συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα. Οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου αναλυτικά έχει διαμορφωθεί ως εξής:

ΩΡΕΣ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.00-07.15 / 15΄ / Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης

07.15-08.00 / 45΄ / Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00-08.15 / 15΄ / Υποδοχή μαθητών

08.15-09.40 / 85΄ / 1η διδακτική περίοδος

09.40-10.00 / 20΄ / Διάλειμμα

10.00-11.30 / 90΄ / 2η διδακτική περίοδος

11.30-11-45 / 15΄ /Διάλειμμα

11.45-12.25 / 40΄ / 5η διδακτική ώρα

12.25-12.35 / 10΄ / Διάλειμμα

12.35-13.15 / 40΄ / 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15-13.20 / 5΄ / Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20-14.00 / 40΄ / 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος-Σίτιση-Χαλάρωση

14.00-14.15 / 15΄ / Διάλειμμα

14.15-15.00 / 45΄ / 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος-Μελέτη- Προετοιμασία

15.00-15.15 / 15΄ / Διάλειμμα

15.15-16.00 / 45΄ / 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

 

  • Βελτίωση του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τη σχολική μας μονάδα

Η επιτυχία στο χώρο της εκπαίδευσης εξαρτάται, αφενός από τον εκπαιδευτικό ο οποίος διευκολύνει και καθοδηγεί τους μαθητές προς τη μάθηση και αφετέρου από ένα ελκυστικό περιβάλλον το οποίο υπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας . Θα επιχειρηθεί ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των εποπτικών μέσων διδασκαλίας του σχολείου, επειδή συμβάλλουν στον ποιοτικό εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης του και αποτελούν το βασικό μοχλό της επιχειρούμενης αλλαγής.

  • Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Θα επιδιωχθεί η εμπέδωση θετικού σχολικού κλίματος μέσα από τη λειτουργία της επικοινωνίας, η οποία αποτελεί το υπόβαθρο και το έρεισμα πάνω στο οποίο υλοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία και πραγματοποιείται η επίτευξη των κοινών στόχων του σχολείου. Ακριβές πρόγραμμα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου θα σας δοθεί άμεσα το επόμενο διάστημα .

  • Αισθητική βελτίωση των χώρων της σχολικής μας μονάδας

Το φυσικό και δομημένο περιβάλλον του σχολείου επιδρά σε σημαντικό βαθμό στον καθορισμό της στάσης των μαθητών/τριων απέναντι σ’ αυτό . Γι’ αυτό το σχολείο οφείλει να είναι ελκυστικό και καινοτόμο όχι μόνο στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης αλλά και στην εξωτερική του εμφάνιση, ώστε να αποσπά θετικές εντυπώσεις με τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και την αισθητική του, δημιουργώντας την επιθυμία στους μαθητές/τριες να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον και να απολαύσουν το πνευματικό τους ταξίδι σε αυτό. Θα καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια αισθητικής βελτίωσης των σχολικών χώρων, θεωρώντας φυσικά απαραίτητη τη δική σας αρωγή σε αυτή την προσπάθεια.

Ολοκληρώνοντας σας υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο είναι ένας ζωντανός εξελισσόμενος οργανισμός που η ανάπτυξή του χρειάζεται αγάπη, σεβασμό και καθημερινή φροντίδα από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, γιατί το σχολείο ανήκει στην κοινωνία και στις γενιές του μέλλοντος!

Με εκτίμηση

Ο Διευθυντής του σχολείου

Σίμος Μαυρογιάννης

Advertisements