Χορευτική συνάντηση Δημοτικών Σχολείων 2017- Το 2ο Δ.Σ. εκπροσωπήθηκε από την Στ΄τάξη.

Advertisements