Ας γνωριστούμε καλύτερα…

Γνωρίζω τους συμμαθητές και συμμαθήτριές μου ακόμη καλύτερα, παρόλο που είμαστε μαζί για τρία χρόνια. «Το κουβάρι της γνωριμίας» ξετυλίγεται και τυλίγεται και εγώ θυμάμαι και επαναλαμβάνω ό,τι μου είπε ο προηγούμενός μου… και αφορούσε τον ίδιο!!

Advertisements