ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Οι μαθητές των Α΄ και ΣΤ΄ τάξεων συνεργάζονται πραγματοποιώντας κοινές δράσεις στην προσπάθεια πρόληψης φαινομένων που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία. Οι δράσεις ξεκίνησαν με την γνωριμία των μαθητών των δύο τάξεων.

IMG_2280  IMG_2281  IMG_2285

Advertisements