ΑΡΧΙΚΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

            ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας

Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη: Μαρία Λιακοπούλου

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη: από τους διαπληκτισμούς και τις συγκρούσεις στη συνεργασία και την υπευθυνότητα

 

 30 Ιανουαρίου,  6 & 13 Φεβρουαρίου 2014               

                        

                         

2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μουδανιών

Advertisements