Ολοήμερο πρόγραμμα

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 7:00-8:00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  1η ΩΡΑ     13:20- 14:00   ΣΙΤΙΣΗ-ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΕΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΤΑΡΧΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  2η ΩΡΑ     14:15 – 15:00   ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΕΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΤΑΡΧΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  3η ΩΡΑ       15:15  –  16:00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΓΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΑΡΧΗ ΕΛΕΝΗ

ΓΑΛΕΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣΑΡΗΤΣΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΑ

ΛΙΟΛΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

 

Advertisements