Ολοήμερο πρόγραμμα

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ 7:00-8:00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΒΑΓΓΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  1η ΩΡΑ     13:20- 14:00   ΣΙΤΙΣΗ-ΧΑΛΑΡΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΕΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΧΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΩΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  2η ΩΡΑ     14:15 – 15:00   ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΕΤΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΠΑΡΤΖΙΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΧΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΝΤΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΩΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ

 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ  3η ΩΡΑ       15:15  –  16:00

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

Advertisements