Ανακοινώσεις

      1-11-2017           

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις διδακτικές επισκέψεις του σχολείου μας,σύμφωνα με τον τρίμηνο προγραμματισμό επισκέψεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ο Διευθυντής του 12/θ 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέων Μουδανιών ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την διοργάνωση των εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου τον Νοέμβριο- Δεκέμβριο του 2017.

Συγκεκριμένα:

Ημερομηνία επίσκεψης Προορισμός Διάρκεια επίσκεψης Τάξη/τάξεις Αριθμός μαθητών και συνοδών
14/11/2017 Χαλάστρα, Καλοχώρι-εκβολές Γαλλικού ποταμού 08:30 π. μ.- 14:00 Ε 50
24/11/2017 Θεσσαλονίκη 08:30 π. μ.- 14:00 Δ 50
28/11/2017 Θεσσαλονίκη 08:30 π. μ.- 14:00 ΣΤ 50
07/12/2017 Θεσσαλονίκη 08:30 π. μ.- 14:00 Γ 50

Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει και να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

·         Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις απαιτούμενες από τον νόμο προδιαγραφές για την μεταφορά μαθητών.

·         Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από την μεριά του (η κάλυψη θα γίνεται από την τραπεζική εγγύηση του Τουριστικού Γραφείου και το ποσό που καθορίζει το σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5πλάσιο του συμφωνηθέντος ποσού).

·         Σε περίπτωση που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας , δεν θα έχει καμία επιβάρυνση το σχολείο.

·         Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής.

·         Η αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης δεσμεύουν το τουριστικό γραφείο και οι όροι αυτοί υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Με την προσφορά , θα κατατεθεί από το τουριστικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Οι προσφορές θα  πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

 

Ο Διευθυντής

Σίμος  Μαυρογιάννης

                 

                                   Προσφορές για την 4ήμερη εκδρομή της Στ΄τάξης

Κατά το διάστημα 10-13 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί 4ήμερη εκδρομή για τους μαθητές  της Στ΄τάξης  και τους κηδεμόνες τους,  σε

                                              Ναύπλιο, Μυκήνες, Ύδρα και Σπέτσες. 

Παρακαλούνται τα τουριστικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να καταθέσουν την προσφορά τους στο γραφείο του σχολείου μέχρι την

                                                Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00.

Ο Δ/ντής του σχολείου

Μαυρογιάννης Σίμος

Advertisements